Zarządzanie kosztami Cel to pogłębienieZarządzanie kosztami Cel to pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu: podstaw zarządzania kosztami, analizy i oceny rachunku kosztów, grupowania i rozliczania kosztów, metod i technik kalkulacji kosztów. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu: wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie, podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i akceptowalności ryzyka, projektowania i budżetowania Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oddk oraz kontroli kosztów. Artykuł skierowany jest na rzecz kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów. Opis metod szkoleniowych. Wprowadzenie: zasadnicze definicje, rachunkowość finansowa vs rachunkowość zarządcza (menedżerska), controlling finansowy, postać i aspekt kosztów Rachunki kosztów: aspekt i funkcje rachunku kosztów, rachunek kosztów pełnych i zmiennych, rachunek kosztów cyklu życia produktu, rachunek kosztów działań (procesów), rachunek kosztów docelowych, warsztaty praktyczne Rachunki decyzyjne i inwestycyjne: operacyjne rachunki decyzyjne, strategiczne rachunki inwestycyjne, warsztaty praktyczne Planowanie i budżetowanie kosztów: postać i cele budżetowania, metody i Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 2018 normy bud żetowania, ośrodki odpowiedzialności, budżet podstawowy i budżety cząstkowe, kontrola budżetowa, warsztaty praktyczne.

Komentarze: 1


noavatar.png
Donat Niegomirze 2018-07-04

Wow, niesamowity format blogu! Od jak dawna blogujesz? sprawiasz, że blogowanie staje się łatwe. Ogólny wygląd Twojej witryny jest doskonały, tak starannie jak materiał treści!

Top