DOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCHDOSTOSOWANIE DO WYMOGÓW OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) – JAK PRZEPROWADZIĆ SAMODZIELNĄ WERYFIKACJĘ? CZĘŚĆ I – wprowadzenie - wykład i konsultacje. Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – kogo i w jakim obszarze dotyczy? Kluczowe pojęcia i wymagania prawne z Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach praktyczny poradnik aspektu ochrony danych osobowych przewidziane przez RODO - wyrażenie omowne na przykładach. Jaki wpływ będą miały regulacje RODO na pojedyncze obszary funkcjonowania każdej organizacji?. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych ustawiony przez Ministerstwo Cyfryzacji jako akt uzupełniający stosowanie RODO – omówienie zagadnień jakie reguluje. Powołanie nowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – rola i kompetencje, nowe uprawnienia kontrolne. Rewolucyjne zmiany w zakresie sposobu przeprowadzania postępowań kontrolnych i nakładania kar poprzez organ dozoru za naruszenie ochrony danychWDROŻENIE WYMAGAŃ RODO W OBSZARZE HR - JAK NALEŻY SIĘ DO NICH PRZYGOTOWAĆ? Unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – w jakim obszarze dotyczy obszaru HR? Pracodawca jako dysponent danych kadrowych na gruncie RODO – konsekwencje prawne. Omówienie zakresu zastosowania wymagań RODO w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, zatrudnienie, dodatkowe świadczenia pracownicze dodatkowo świadczenia socjalne, zatrudnianie pracowników tymczasowych). Wymagania RODO w obszarze zawierania umów powierzenia danych osobowych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz pracodawców, jakie wiążą się z potrzebą uzyskiwania dostępu do danych osobowych. Obowiązek uwzględniania wymagań RODO na etapie organizowania oryginalnych procesów zgrupowanych z przetwarzaniem danych kadrowych (privacy by desing). Prowadzenie rejestru operacji przetwarzania danych w obszarze HR. Wymagania ustawowe spojone z bezpieczeństwem przetwarzanych danych kadrowych w oparciu o przeprowadzaną analizę ryzyka. Reagowanie na incydenty ochrony danych oraz współpraca z organem nadzorczym Planowane zmiany w przepisach prawa powiązane z rozpoczęciem stosowania RODO. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych przygotowany poprzez Ministerstwo Cyfryzacji jako akt uzupełniający stosowanie RODO – peryfraza zadań jakie reguluje.

Top